Novinka


Informace v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19

Aktuální stav, přijatá a přípravná opatření v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19

Aktuální stav k 25.6.2020

Denní stacionář Meduňka i pečovatelská služba jsou poskytovány v plném rozsahu v souladu s doporučenými postupy MPSV. Pravidelně je sledován epidemiologický stav v regionu a v případě potřeby budou přijata případná opatření. Nadále dodržujeme vyšší hygienická opatření. 

Aktuální stav k 19.3.2020

Na základě rozhodnutí Vlády ČR došlo s účinností od 16.3. k uzavření Denního stacionáře Meduňka – po dobu nouzového stavu. S ohledem na snížený počet pracovníků nebudou dočasně přijímáni nový uživatelé pečovatelské služby. Stávajícím uživatelům je možno rozšířit službu o úkony, které v současné době zajišťujeme (s ohledem na personální možnosti).

Provoz pečovatelské služby byl omezen o úkony jako úklidy (jsou zajišťovány pouze u těch uživatelů, kde by došlo k ohrožení hygienického standardu); zrušeny jsou doprovody uživatelů ve vnitřním a venkovním prostoru; z pochůzek je zajišťováno pouze vyzvednutí léků nebo inkontinenčních pomůcek; doprovody k lékařům jsou zrušeny; nákupy jsou zatím zajišťovány ve stávajícím rozsahu; zrušeny jsou pedikúry a masáže. Organizace má zpracován krizový plán, který s ohledem na vývoj situace aktualizuje.

Pracovníci sociálních služeb se řídí doporučenými hygienickými postupy a využívají ochranné pomůcky, které mají v danou chvíli k dispozici. Probíhá monitoring uživatelů ohledně vybavenosti rouškami. Uživatelům budou distribuovány letáky města Nový Bor, kde jsou kontakty na koordinátorky z MěÚ, které zprostředkovávají pomoc dobrovolníků, dále jsou na letáku uvedeny kontakty na provozovny, které zajišťují rozvoz obědů.

V případě jakýchkoliv změn týkajících se zajištění pečovatelské služby, budou uživatelé nebo jejich zákonní zástupci informováni.

Mgr. Daniel Nerad – ředitel

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace

Zpět na přehled novinek