Novinka


Informace v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19

Aktuální stav, přijatá a přípravná opatření v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19

Aktuální stav k 14.9.2020

Pečovatelská služba – všichni pracovníci mají při poskytování služby roušky. Nadále dodržujeme zvýšená hygienická opatření a používání ochranných pracovních pomůcek. Služba je poskytována v plném rozsahu.

Denní stacionář – pracovníci používají roušky, na uživatele se povinnost nošení roušek nevztahuje. Každá osoba vstupující do prostor denního stacionáře (kromě uživatelů) musí mít také roušku. Platí zvýšená dezinfekce povrchů. Uživatelům jsou před vstupem do stacionáře měřeny teploty.

 


Aktuální stav k 25.6.2020

Denní stacionář Meduňka i pečovatelská služba jsou poskytovány v plném rozsahu v souladu s doporučenými postupy MPSV. Pravidelně je sledován epidemiologický stav v regionu a v případě potřeby budou přijata případná opatření. Nadále dodržujeme vyšší hygienická opatření.

Aktuální stav k 19.3.2020

Na základě rozhodnutí Vlády ČR došlo s účinností od 16.3. k uzavření Denního stacionáře Meduňka – po dobu nouzového stavu. S ohledem na snížený počet pracovníků nebudou dočasně přijímáni nový uživatelé pečovatelské služby. Stávajícím uživatelům je možno rozšířit službu o úkony, které v současné době zajišťujeme (s ohledem na personální možnosti).

Provoz pečovatelské služby byl omezen o úkony jako úklidy (jsou zajišťovány pouze u těch uživatelů, kde by došlo k ohrožení hygienického standardu); zrušeny jsou doprovody uživatelů ve vnitřním a venkovním prostoru; z pochůzek je zajišťováno pouze vyzvednutí léků nebo inkontinenčních pomůcek; doprovody k lékařům jsou zrušeny; nákupy jsou zatím zajišťovány ve stávajícím rozsahu; zrušeny jsou pedikúry a masáže. Organizace má zpracován krizový plán, který s ohledem na vývoj situace aktualizuje.

Pracovníci sociálních služeb se řídí doporučenými hygienickými postupy a využívají ochranné pomůcky, které mají v danou chvíli k dispozici. Probíhá monitoring uživatelů ohledně vybavenosti rouškami. Uživatelům budou distribuovány letáky města Nový Bor, kde jsou kontakty na koordinátorky z MěÚ, které zprostředkovávají pomoc dobrovolníků, dále jsou na letáku uvedeny kontakty na provozovny, které zajišťují rozvoz obědů.

V případě jakýchkoliv změn týkajících se zajištění pečovatelské služby, budou uživatelé nebo jejich zákonní zástupci informováni.

Mgr. Daniel Nerad – ředitel

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace

Zpět na přehled novinek