Novinka


Získání finančního daru

Studenti IV. ročníku Gymnázia v Novém Boru vybrali v rámci dražby na svém maturitním plese finanční hotovost, kterou předali naší organizaci jako dar na pořádání kulturně společenských akcí pro uživatele sociálních služeb. Velmi si ceníme toho, že se studenti rozhodli využít výtěžek dražby ve prospěch našich uživatelů.

Zpět na přehled novinek