Přednáška o požární ochraně

Dne 8.3. proběhne v jednotlivých domech s pečovatelskou službou přednáška o požární ochraně. Akci organizujeme ve spolupráci s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů v Novém Boru, kterým tímto děkujeme. 

detail

Videospot o sociálních službách pro obyvatele Novoborska

V rámci projektu MA21 byly zhotoveny za finančního přispění Libereckého kraje propagační materiály v sociální oblasti. Poskytovatelé sociálních služeb mají k dispozici tištěné materiály o svých službách. Dále byl v rámci projektu zhotoven videospot, který bude promítán v Městském kině v Novém Boru, v Nemocnici s poliklinikou v České Lípě a dle možností u ostatních lékeřů, případně v lékárnách v Novém Boru.

detail

Setkání uživatelů pečovatelských služeb

Dne 21.11. od 14:00 hod. ve společenské místnosti DPS Žižkova 159, proběhne  kulturně společenská akce "Setkání uživatelů pečovatelských služeb" z Nového Boru, Cvikova a Kamenického Šenova.  Na programu bude živá hudba k poslechu a tanci, vystoupení dětí ze ZUŠ Nový Bor. Akce se koná za finančního přispění Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. 

detail