Dobrovolníci

Dobrovolníci

Dobrovolníkem je fyzická osoba, která ze své vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává konkrétní činnosti ve prospěch uživatelů pečovatelské služby. Dobrovolníci vykonávají svou činnost v režimu §2, odst.2, zák.č.198/2002 Sb. o dobrovolnické službě. U seniorů a zdravotně postižených uživatelů pečovatelské služby dobrovolníci působí jako společníci, pomáhají při aktivizačních činnostech - předčítání, rozhovory, procházky po areálu, stolní hry, popř. pomáhají s dalšími aktivitami dle potřeb organizace. S dobrovolníky a organizacemi, které je vysílají je uzavírán trojstranný kontrakt o spolupráci. Vysílající organizace zajišťuje pro dobrovolníka základní školení, pojištění, označení dobrovolníka (vizitkou či trikem). Velice si vážíme činnosti každého dobrovolníka, který tráví svůj volný čas pomocí jinému člověku. Při zajišťování dobrovolníků spolupracujeme s níže uvedenými dobrovolnickými organizacemi, na které se můžete obracet v případě Vašeho zájmu o dobrovolnickou činnost u nás.

Adra, o.s., ul.ČS.Armády 1578, 470 01 Česká Lípa, kontaktní osoba: Ing. Petr Máška, tel.777088871, e-mail: p.maska@tiscali.cz

"Být dobrovolníkem znamená věnovat nezištně a ve svém volném čase svůj um a energii ve prospěch ostatních lidí"