Projekty

 

Projekty

Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji II.

Projekt "Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji II", jehož nositelem je Úřad práce ČR, je navazujícím regionálním individuálním projektem, který svým principem vychází z národního individuálního projektu "Vzdělávejte se pro růst!" a je jeho doplněním a rozšířením. Prostřednictvím projektu se nám podařilo získat finanční příspěvek na vzdělávání zaměstnanců, které přispívá k zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb. Současně nám budou hrazeny mzdové náklady zaměstnanců a to po dobu jejich vzdělávání. Zaměstnanci budou absolvovat 6 jednodenních kurzů v období květen 2014 až březen 2015. Dodavatelem vzdělávání realizované kurzy jsou akreditovány u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Odborné praxe pro mladé do 30 let v Libereckém kraji

Výše uvedený projekt má za cíl začlenit mladé lidi do 30 let na trh práce prostřednictvím odborné praxe u zaměstnavatelů a poskytnout jim tak kvalitní a dlouhodobé zaměstnaní. Cílovou skupinou jsou mladí lidé do 30 let věku evidovaní na Úřadu práce ČR, bez nebo s minimální pracovní zkušeností (v úhrnu do 2 let po skončení přípravy na povolání) a bez rozdílu vzdělání (především základní a středoškolské vzdělání).

Projekt "SPRÁVNÝ SMĚR"
 
Poskytnutí příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele. Projekt si dává za cílá svou realizací podpořit vstup, resp. znovu začlenění či udržení osob cílové skupiny na trh práce v regionu, využitím znalosti problematiky cílové skupiny a za podpory komplexního působení motivovat cílovou skupiny ke změnám v oblasti rozvoje osobnosti pro trh práce, změnám v osobním vzdělávání formou získávání či rozšiřování kvalifikace, udržitelnosti zaměstnání a získávání výraznější praxe v přístupu k zaměstnání.