Novinka


Aktuální mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví přijalo 12. dubna mimořádné opatření MZDR 15568/2021-1/MIN/KAN.

Níže uvedená opatření platila i dosud, nyní jsou však součástí pandemického zákona č. 94/2021 Sb., a k jejich uplatňování tak není nutné vyhlásit nouzový stav. S účinností od 13. dubna do odvolání tedy mimořádné opatření nařizuje:

  • Poskytovatelům sociálních služeb nařizuje omezit poskytování sociálních služeb tak, že nemusí naplňovat povinnost podle § 88 písm. f) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  • Poskytovatelům sociálních služeb nařizuje poskytnout sociální služby v nezbytné míře, aby byla zajištěna ochrana života a zdraví osob, což zahrnuje i poskytnutí základních činností, které se neváží na registrovaný druh sociální služby, pokud to personální a materiálně-technické zabezpečení poskytovateli dovolí.
  • Všechny osoby (uživatel, zaměstnanci poskytovatele a další přítomné osoby) musí během poskytování sociálních služeb v terénní formě (pečovatelská služba) nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), nejde-li o osoby, na něž se zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest nevztahuje podle mimořádného opatření o ochraně dýchacích cest.
  • Všichni zájemci, uživatelé nebo jejich blízké osoby musí informovat příslušného poskytovatele sociálních služeb v terénní formě o výskytu klinických příznaků onemocnění covid-19, o nařízené karanténě nebo izolaci, nebo o zjištěném pozitivním výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu, a to neprodleně po zjištění.

Více v přiloženém PDF

Zpět na přehled novinek