Novinka


Informace pro zájemce o bydlení v domech s pečovatelskou službou (DPS)

Špatná finanční situace (vysoké náklady na bydlení), není důvodem pro přidělení bytu v DPS. 

Byty v DPS jsou určeny pro bydlení seniorů a zdravotně postižených dospělých občanů, kteří potřebují bezbariérové bydlení a z důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc nebo podporu jiné osoby. Tato pomoc je v DPS poskytována formou ubytování a pečovatelské služby.

V případě žadatelů manželů či dvojic žijících ve společné domácnosti, musí obě tyto osoby splňovat výše uvedené podmínky. Bydlení v DPS není určeno pro osoby, které jsou z důvodu komplexní ztráty soběstačnosti zcela odkázány na celodenní péči jiné osoby, osobám trvale upoutaným na lůžko a osobám postiženým duševními poruchami nebo poruchami chování s projevy narušujícími kolektivní soužití, případně omezujícími možnost samostatného bydlení v pronajatém bytě (např. demence, alkoholismus a jiné toxikománie).

Zpět na přehled novinek