Novinka


Poděkování - sbírka na pomoc obětem tornáda

55.000,-Kč se podařilo vybrat na potřebnou pomoc.

Po konzultaci se zástupci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, byla částka odeslána ve prospěch S – centra Hodonín (domov pro seniory). Zařízení bylo zdevastováno ničivým tornádem, obyvatelé museli být evakuováni a jejich návrat zpět je odhadován za cca 6 měsíců. Děkujeme všem, kteří poskytli finanční dar: obyvatelé domů s pečovatelskou službou v Novém Boru, uživatelé pečovatelské služby, pracovníci organizace Sociální služby města Nový Bor a jejich rodinní příslušníci, kolektiv jídelny COOLMAN. 

Zpět na přehled novinek