Novinka


Přednáška „Bezpečná domácnost“

Přednáška „Bezpečná domácnost“
Přednáška „Bezpečná domácnost“

Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem v České Lípě jsme zorganizovali pro obyvatele domů s pečovatelskou službou přednášku na téma požární prevence.

Vzdělávání seniorů v oblasti požární prevence je klíčové pro zajištění jejich bezpečnosti. Účastníci přednášky si vyslechli rady, jaká přijmout opatření k minimalizaci rizika požáru ve svém domově. Informovaní senioři jsou lépe připraveni na rychlou a efektivní reakci v případě požáru a mohou minimalizovat škody a rizika pro sebe i pro ostatní.

Zpět na přehled novinek