Novinka


Projekt „Pečuji o TEBE/SEBE“

Projekt „Pečuji o TEBE/SEBE“
Projekt „Pečuji o TEBE/SEBE“

Děkujeme Nadaci ČEZ za poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000,-Kč, který využijeme na realizaci workshopů, svépomocných skupin a individuálních konzultací pro pečující s odborníky.

Účelem projektu je zvýšit kvalitu života a zároveň zlepšit situaci neformálních pečujících na území Novoborska. Komunita neformálních pečujících je v systému sociálních a zdravotních služeb nezastupitelná, bohužel není dost oceňovaná a systémově uchopená. Pečování zůstává především dobrovolnou a někdy i křehkou volbou pečujících, kterou nelze považovat za samozřejmost.

Neformální péče sebou může přinášet celou řadu negativních důsledků, které mají velký dopad na psychické a fyzické zdraví a v neposlední řadě i na sociální aspekty života pečujících, které vedou ke snížení kvality života pečujících. Mezi nejčastější negativní dopady péče patří zhoršení finanční situace, obtíže v sladění pečovatelských a pracovních závazků, zhoršení tělesného a duševního zdraví, omezení vztahů s rodinou a přáteli a izolovanost.

Vzděláváním chceme podat pečujícím pomocnou ruku a prostřednictvím odborníků jim poskytnout informace, které jim pomohou zvládnout jejich nelehkou životní situaci.

Zpět na přehled novinek