Novinka


Projekt „Vzděláním ke kvalitě“

Projekt „Vzděláním ke kvalitě“
Projekt „Vzděláním ke kvalitě“

Děkujeme Nadaci ČEZ za poskytnutí finančního příspěvku ve výši 87.450,-Kč, který využijeme na vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Účelem projektu je zajištění vzdělávání pro pracovníky pečovatelské služby a denního stacionáře, které bude co nejvíce interaktivní a zaměřené na praxi. Témata kurzů budou obsahovat nejnovější poznatky v oboru.

Vzdělávání bude realizováno na „klíč“ v prostorách naší organizace. Což nám umožní naplánování kurzu s ohledem na naše časové a personální možnosti. Dalšími výhodami takto realizovaných kurzů je upevnění týmové spolupráce, přesnější zasazení vzdělávání do prostředí poskytované služby. Pozitivním hlediskem této formy vzdělávání je i eliminace roztříštěnosti péče díky jednotnému vzdělávání.

Jednoho kurzu se bude moci zúčastnit až 15 pracovníků v přímé péči. Rozvoj organizace poskytující sociální služby je podmíněn kvalitním vzděláváním pracovníků, kteří se podílejí na přímé péči. Na pracovníky v sociálních službách jsou kladeny stále větší nároky. Populace stárne, přibývá osob s různými typy demencí a seniorů s geriatrickou křehkostí. Musíme tak být dobře připraveni.

Zpět na přehled novinek