Novinka


Slavnostní otevření Centra pro pečující

Slavnostní otevření Centra pro pečující
Slavnostní otevření Centra pro pečující

Dne 4.10. proběhlo slavnostní otevření Centra pro pečující v Novém Boru. Jedná s o novou sociální službu, která bude prostřednictvím odborného sociálního poradenství poskytována obyvatelům Novoborska.

Otevření se zúčastnilo vedení města Nový Bor, zástupci Odboru sociálních věcí a další milý hosté z řad poskytovatelů sociálních služeb a místních spolků sdružujících zdravotně postižené a seniory. Ředitel organizace Mgr. Daniel Nerad návštěvníky seznámil s nelehkou situací pečujících, kteří se dlouhodobě starají o blízkou osobu. Podpora státu vůči této cílové skupině není dlouhodobě optimální, ať už po stránce finanční nebo metodické. Chybí zákon o dlouhodobé péči, který by upravoval zdravotně sociální pomezí, na jehož rozhraní se pečující pohybují. Systém sociálních služeb částečně stojí na neformální péči rodinných příslušníků, kterých je cca 1 100 000. Za posledních deset let vzrostl počet seniorů o více než půl milionu, je evidováno cca 150 000 osob s diagnostikovanou demencí. Pokud by většina pečujících přestala vykonávat svou činnost, tak by stávající kapacity sociálních služeb nebyly schopny vstřebat ty, o které je pečováno. Dlouhodobě už se plní kapacity většiny pobytových služeb a čím dál tím více se naplňují kapacity terénních a ambulantních služeb.

Jakákoli dlouhodobá péče je značně psychicky i fyzicky náročná a vede k tomu, že naruší pečujícím jejich dosavadní život v rovině trávení volného času, pracovní život a může negativně poznamenat i vztahy v rodině. Pečující se často nevyznají v systému sociálně zdravotní péče, nevědí o tom, že lékař může předepsat domácí zdravotní péči, neznají příspěvek na péči a další dávky pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na zvláštní pomůcku, příspěvek na mobilitu). Nevědí, jak bezbariérově upravit domácnost. Neznají asistivní technologie, což je oblast zaznamenávající velký rozvoj. A právě v těchto oblastech nabízí pomocnou ruku naše nová sociální služba, která bude poskytována jak v terénní, tak v ambulantní formě (např. prostřednictvím vzdělávání nebo neformálního se setkávání pečujících).

Personálně bude činnost Centra pro pečující zajištěna sociální pracovnicí Bc. Šárkou Hantychovou, která prostřednictvím prezentace seznámila návštěvníky se základními činnostmi služby a na připravené kazuistice si mohli vyslechnout, jak by průběh spolupráce s pečujícími mohl vypadat. Sociální pracovnice bude rodinným průvodcem po celou dobu péče a může být průvodcem i po skončení péče. V případě úmrtí může pomoci se záležitostmi ohledně vyřízení pohřbu, pozůstalosti apod. Rodinný průvodce bude řídit případ a společně s multidisciplinárním týmem bude pečujícím předkládat nový pohled na řešení nepříznivé situace. Tým by měl být optimálně složen např. z následujících odborníků: farmaceut, psycholog, trenér paměti, fyzioterapeut, ergoterapeut. nutriční specialista, sociální pracovník, právník.

V tomto jsme se nechali inspirovat organizací A DOMA z. s. (www.a-doma.cz/stredisko-pro-pecujici​), která pod vedením ředitelky Jitky Zachariášové vytvořila efektivní nástroj k podpoře neformálních pečujících. Od roku 2015 v praxi vyzkoušeli metodu Rodinného průvodce, člověka, který se dokáže vcítit do pečujícího nebo rodiny v obtížné situaci a dlouhodobě pomáhá najít řešení v péči o blízkého. Postup, který praktikuje Rodinný průvodce společně s multidisciplinárním týmem spočívá v důsledném zjišťování potřeb pečujících, opečovávaných a celé jejich rodiny s využitím znalostí a dovedností rodinného průvodce, ale i na řešení dalších lidských potřeb, které mohou mít přímou či nepřímou souvislost s péčí o blízkého. Rodinný průvodce řídí případ a společně s multidisciplinárním týmem předkládá pečujícím nový pohled na řešení nepříznivé situace. Dlouhodobě pracuje s pečujícím formou diagnostiky, koučování až po jejich odpojení. 

 

Zpět na přehled novinek