Novinka


Vzděláváme se v problematice péče o klienty s demencí

Vzděláváme se v problematice péče o klienty s demencí
Vzděláváme se v problematice péče o klienty s demencí

Důstojnost v životě s demencí, byla hlavním tématem letošních Pražských gerontologických dnů, kde jsme měli možnost vyslechnout si řadu zajímavých přednášek.

V současné stárnoucí populaci roste počet starších lidí trpících demencí, kteří jsou ohrožení narušením své důstojnosti v důsledku snížené soběstačnosti, autonomie, respektu a sociálních interakcí. Taktéž v našich službách se zvyšuje počet klientů s demencí, kterým je potřeba poskytovat vhodně nastavené sociální služby zajišťující adekvátní péči a podporu.

Pražské gerontologické dny jsou odborná konference a setkání zaměřené na problematiku stárnutí, péče o seniory a gerontologii. Tyto dny představují důležitou platformu pro odborníky, akademiky, zdravotnický personál, pracovníky v oblasti sociální péče a další zainteresované strany.

Zpět na přehled novinek