Novinka


Získali jsme nový Sociální automobil

Získali jsme nový Sociální automobil
Získali jsme nový Sociální automobil

Dne 19.2. převzal ředitel organizace od zástupců firmy Kompakt s.r.o. klíče k novému automobilu. Jedná se již o třetí vůz, který organizace v posledních 6 letech touto cestou získala.

Za 1,-Kč ročně bude moci naše organizace využívat tento nový automobil, a to po dobu 5-ti let. Pořízení automobilu bylo financováno částkami z reklamních ploch zakoupených různými subjekty.

Velmi si ceníme toho, že i v této ekonomicky nejisté době se našlo dostatek subjektů, které se do tohoto projektu zapojily a umožnily nám tak získání nového automobilu. Jako poskytovatel terénní sociální služby se bez kvalitního vozového parku neobejdeme. Jsme tak velmi rádi, že se nám podařilo získat tento nový automobil.

Zpět na přehled novinek