O nás

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace

Zřizovatel: město Nový Bor
Právní forma: příspěvková organizace
Statutární zástupce organizace: Mgr. Daniel Nerad

Vážení návštěvníci, vítáme Vás na internetových stránkách naší organizace, na kterých bychom Vás rádi informovali o sociálních službách které poskytujeme. Naše organizace se zaměřuje na poskytování terénních a ambulatních služeb sociální péče, které umožňují co nejdelší možné setrvání jejich uživatelů v domácím prostředí či místní komunitě. Námi poskytované sociální služby jsou páteří péče o seniory a osoby se zdravotním postižením. Jsme schopni poskytnout podporu seniorům s vysokou mírou potřeby péče i osobám se zdravotním postižením.
 
Příspěvková organizace Sociální služby města Nový Bor vznikla na základě rozhodnutí zastupitelstva města dne 1.7.2008, jako nástupnická organizace organizační složky města "Dům s pečovatelskou službou". Naše organizace je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace pečovatelské služby. Rozhodnutím o udělení registrace Krajským úřadem Libereckého kraje, poskytujeme 2 druhy sociálních služeb: Pečovatelská službaDenní stacionáře. Dále se podílíme na zprostředkování dalších sociálních služeb, např. osobní asistence, tísňová péče, odborné sociální poradenství atd. Při poskytování sociálních služeb se řídíme zejména zákonem č.108/2006 sb., o sociálních službách a prováděcí vhláškou č.505/2006 Sb., standardy kvality sociálních služeb, Etickým kodexem naší organizace a vnitřními pravidly a pracovními postupy, které pravidelně aktualizujeme. Všichni pracovníci organizace v sociálních službách splňují zákonem stanované kvalifikační předpoklady a nadále se vzdělávají, abychom mohli služby poskytovat v co nejvyšší možné kvalitě. Jsme aktivními účastníky komunitního plánování sociálních služeb na Novoborsku a spolupracujeme s celou řadou organizací občanského sektoru a institucemi státní správy na zajišťování našich služeb. Dlouhodobě spolupracujeme s dobrovolnickým centrem na Českolipsku.

Kvalitu bez dostatečného množství finančních prostředků nelze zabezpečit, a proto bychom tímto chtěli poděkovat zejména městu Nový Bor a dalším subjektům, bez jejichž finanční podpory by naše činnost nebyla možná!
 
Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace
B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor
IČ.75143861