O nás

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace

Zřizovatel: město Nový Bor
Právní forma: příspěvková organizace
Statutární zástupce organizace: Mgr. Daniel Nerad

Vážení návštěvníci, vítáme Vás na internetových stránkách naší organizace, na kterých bychom Vás rádi informovali o sociálních službách, které poskytujeme. Naše organizace se zaměřuje na poskytování terénních a ambulantních služeb sociální péče, které umožňují co nejdelší možné setrvání jejich uživatelů v domácím prostředí či místní komunitě. Námi poskytované sociální služby jsou páteří péče o seniory a osoby se zdravotním postižením. Jsme schopni poskytnout podporu seniorům s vysokou mírou potřeby péče, osobám se zdravotním postižením nebo s chronickým onemocněním bez omezení věku. Zaměřujeme se na podporu pečujících. 
 
Příspěvková organizace Sociální služby města Nový Bor vznikla na základě rozhodnutí zastupitelstva města dne 1.7.2008, jako nástupnická organizace organizační složky města "Dům s pečovatelskou službou". Naše organizace je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace pečovatelské služby. Rozhodnutím o udělení registrace Krajským úřadem Libereckého kraje, poskytujeme 3 druhy sociálních služeb: Pečovatelská služba, Denní stacionáře, Odborné sociální poradenství. Dále se podílíme na zprostředkování dalších sociálních a zdravotních služeb, např. osobní asistence, tísňová péče, domácí zdravotní péče. Při poskytování sociálních služeb se řídíme zejména zákonem č.108/2006 sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č.505/2006 Sb., standardy kvality sociálních služeb, Etickým kodexem naší organizace a vnitřními pravidly a pracovními postupy, které pravidelně aktualizujeme. Všichni pracovníci organizace v sociálních službách splňují zákonem stanované kvalifikační předpoklady a nadále se vzdělávají, abychom mohli služby poskytovat v co nejvyšší možné kvalitě. Jsme aktivními účastníky komunitního plánování sociálních služeb na Novoborsku a spolupracujeme s celou řadou organizací občanského sektoru a institucemi státní správy na zajišťování našich služeb. Dlouhodobě spolupracujeme s dobrovolnickým centrem na Českolipsku.

Kvalitu bez dostatečného množství finančních prostředků nelze zabezpečit, a proto bychom tímto chtěli poděkovat zejména městu Nový Bor a dalším subjektům, bez jejichž finanční podpory by naše činnost nebyla možná!

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace
B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor
IČ.75143861