Pečovatelská služba

Provoz pečovatelské služby byl v r. 2024 podpořen dotací z rozpočtu Libereckého kraje.
 

Naše poslání:

Pečovatelská služba Posláním pečovatelské služby v Novém Boru je poskytování pomoci v péči o vlastní osobu a domácnost seniorům, osobám se zdravotním postižením, chronickým onemocněním se sníženou soběstačností a rodinám s dětmi, kterým se současně narodily 3 a více dětí a to do 4 let věku. Nabízíme služby, které vedou k podpoře jejich schopností a samostatného života v domácím prostředí, k zachování lidské důstojnosti a přispívají ke kontaktu s okolním prostředím. Na základě svých individuálních potřeb se uživatel sám rozhoduje, jaké naše služby využije.

Naše zásady:

 • Při poskytování pečovatelské služby zachováváme lidskou důstojnost.
 • Poskytování pečovatelské služby se pružně přizpůsobuje individuálním potřebám uživatelů.
 • Při poskytování pečovatelské služby zajišťujeme dodržování lidských práv a základních svobod osob.
 • Uživatel může kombinovat tuto službu s jinými službami.
 • Pracovníci poskytují služby na profesionální úrovni.

Okruh osob, kterým poskytujeme sociální službu v rozsahu zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

Cílová skupina uživatelů:

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři

Věková kategorie uživatelů: bez omezení věku

Pečovatelskou službu poskytujeme:

 • v domácnostech občanů na území města Nový Bor a v jeho částech (Pihel, Bukovany, Chomouty, Janov), včetně domácností občanů v domech s pečovatelskou službou,
 • v domácnostech občanů obcí Polevsko, Okrouhlá, Skalice u České Lípy, Chotovice, Svojkov, Sloup v Čechách, Okrouhlá, Radvanec,
 • v Středisku osobní hygieny, v ul. Žižkova 159, Nový Bor,
 • ve vlastních provozních prostorách,
 • při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

Co je pečovatelská služba:

Pečovatelská služba poskytuje sociální služby v rozsahu §40 zák.č.108/2006 Sb. ,o sociálních službách. Pečovatelská služba je terénní (služba je poskytována osobě v jejím přirozeném prostředí) a ambulantní (osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb - např. Středisko osobní hygieny). Pečovatelská služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Pečovatelská služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (za výjimečnost naší služby považujeme nabídku více druhů jídel od tří dodavatelů)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

Jaká je provozní doba pečovatelské služby:

Po - Ne (včetně svátků) od 6.30 do 20.00 hod.

Jednání se zájemcem o službu:

Jednáním se zájemcem o službu jsou pověřeny sociální pracovnice: Bc. Hana Poláková -  tel. 778069683, Bc. Gabriela Kuželáková - tel. 774751341.  K jednání se zájemcem o službu dochází na základě předchozí domluvy v místě pobytu zájemce.

Úhrada za poskytování služby:

za poskytování služby se platí úhrady v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách a to ve výši za jednotlivé úkony, tak jak je schválila v Sazebníku úhrad Rada města Nový Bor. Na úhradu služby lze využít sociální dávku příspěvek na péči. O příspěvek lze zažádat na Úřadu práce ČR - Nový Bor.